ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT - HUNG

Cơ sở Sơn Tây: Số 16 Hữu Nghị, Xuân Khanh, Sơn Tây, TP. Hà Nội

Cơ sở Thạch Thất: Khu Công nghiệp Bình Phú, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội

Điện thoại:024 33838345

E-mail: viethung@viu.edu.vn

Văn phòng tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh

Liên hệ online

 

Liên hệ phòng ban

STT Phòng ban Điện thoại Email
1 Phòng Tổ chức cán bộ 0982162618 (Thầy Tuyến) tchc@viu.edu.vn
2 Phòng Quản lý Đào tạo 0982486318 (thầy Toàn) dhcnviethung@viu.edu.vn
3 Phòng Hợp tác quốc tế 0983186511 (cô Bình) hoptaquocte@viu.edu.vn
4 Phòng Thanh tra giáo dục và CTSV 02433 839 877 - 0973050588 (thầy Long) thanhtragiaoduc@viu.edu.vn
5 Phòng Tổng hợp 02433 838 345 (Văn Thư) - 0986 198 725 (cô Liên) tonghop@viu.edu.vn
6 Phòng Quản trị 02433.838.065 (BV) - 0989586067 (thầy Tuân) quantri@viu.edu.vn
7 Phòng Tài chính kế toán 02433.939.909 tckt@viu.edu.vn
8 Khoa Cơ Khí - Xây dựng 0979058166 (cô Hằng TK) - 0978575898 (thầy Đính) cokhi@viu.edu.vn
9 Khoa Ô tô 0984691823 (thầy Thuật TK) oto@viu.edu.vn
10 Khoa Kinh tế học 0366 884 880 (thầy Khoát TK) kinhte@viu.edu.vn
11 Khoa Điện - điện tử 0988664839 (cô Nguyên TK) - 0983370127 (thầy Tha) diendientu@viu.edu.vn
12 Khoa Quản trị - Ngân hàng 0982 789 177 (cô Chinh TK) - 0394387127 (cô Minh) kinhtequanly@viu.edu.vn
13 Khoa Công nghệ thông tin 0988902652 (cô Hiếu TK) - 0989158258 (thầy Cường) congnghethongtin@viu.edu.vn
14 Trung tâm Tuyển sinh và hỗ trợ SV khởi nghiệp 02433 838 063 - 0974 966 966 (thầy Vinh) tuyensinh@viu.edu.vn
15 Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng 0975 341 099 (cô Hương) - 098987 0000 (thầy Sơn) daotaoboiduong@viu.edu.vn
16 Phòng Quản lý khoa học 0393991668 - 0985288566 (thầy Việt) quanlykhoahoc@viu.edu.vn
17 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 0982 722 550 (cô Hải) ngoaingutinhoc@viu.edu.vn
18 Trung tâm Thông tin Thư viện 0982 797 815 (thầy Tuyên) trungtamthuvien@viu.edu.vn