ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT - HUNG

Cơ sở Sơn Tây: Số 16 Hữu Nghị - Xuân Khanh - Sơn Tây - TP.Hà Nội

Cơ sở Thạch Thất: Khu Công nghiệp Bình Phú, huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội

Điện thoại:024 33838345

E-mail: dhcnviethung.viu@gmail.com

Văn phòng tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh

Liên hệ online

 

Liên hệ phòng ban

STT Phòng ban Điện thoại Email
1 Phòng Đào tạo, Khoa học công nghệ và HTQT 0433.838.063 hoặc 0433.838.877 dhvhkdh@yahoo.com
2 Phòng Tổ chức hành chính 0433.838.247 hoặc 0433.839.875 dhvhtc@yahoo.com
3 Phòng Tài chính kế toán 0433.838.241 hoặc 0433.939.909 dhvhtckt@yahoo.com
4 Phòng Quản trị 0433.838.064 hoăc 0433.838.065 (BV) dhvhqt@yahoo.com
5 Kinh tế và Quản lý 04.33610165 dhcnviethung.viu@gmail.com
6 Khoa Công nghệ & kỹ thuật 04.33938067 dhcnviethung.viu@gmail.com
7 Viện Nghiên cứu và Hỗ trợ phát triển 0433838063 vnchtpt@gmail.com