Trang chủ  
  Tin tức  
  Giới thiệu  
  Tuyển sinh  
  Đào tạo  
  Khoa học - Công nghệ  
  Giáo viên-Sinh viên  

Trang chủ > Đào tạo

Thông báo tổ chức học tiếng Anh 1 cho các lớp tại HL vào học kỳ phụ năm học 2013-2014

20/06/14 | 02:55

Căn cứ vào chương trình đào tạo và kết quả học tập của sinh viên các lớp

  • K37C-ĐH Quản trị kinh doanh
  • K37C-ĐH Tài chính - Ngân hàng 1
  • K37C-ĐH Tài chính - Ngân hàng 2
  • K37C-ĐH Kinh tế đầu tư
  • K37C-ĐH Công nghệ kỹ thuật ô tô
  • K37C-ĐH Công nghệ chế tạo máy

Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên có thể học tiếng Anh 2 trong học kỳ 1(2014-2015). PĐT đã tiến hành mở 4 lớp học phần tiếng Anh 1. Sinh viên chủ động đăng ký học với thời khóa biểu phù hợp.

Sinh viên cần hoàn thiện học phí theo thông báo trên hệ thống sau khi đã đăng ký.

Phòng Đào tạo


Các bài khác

Thông báo tạm dừng phát bằng tốt nghiệp cho SV chưa nhận đúng hạn (02/06/2014)

Chuẩn đầu ra các ngành đại học (14/05/2014)

Công khai chất lượng đào tạo (21/01/2013)