Trang chủ  
  Tin tức  
  Giới thiệu  
  Tuyển sinh  
  Đào tạo  
  Khoa học - Công nghệ  
  Giáo viên-Sinh viên  

Trang chủ > Đào tạo

Thông báo tạm dừng phát bằng tốt nghiệp cho SV chưa nhận đúng hạn

02/06/14 | 00:00

Để phục vụ cho việc xét, thi tốt nghiệp năm học 2013-2014, tuyển sinh Đại học 2014.

Phòng Đào tạo thông báo tạm dừng phát bằng tốt nghiệp cho các sinh viên đã tốt nghiệp nhưng chưa đến nhận bằng theo quy định từ ngày 03/06/2014 -> 11/07/2014

Phòng Đào tạo

Các bài khác

Thông báo tổ chức học tiếng Anh 1 cho các lớp tại HL vào học kỳ phụ năm học 2013-2014 (20/06/2014)

Chuẩn đầu ra các ngành đại học (14/05/2014)

Công khai chất lượng đào tạo (21/01/2013)