Trang chủ  
  Tin tức  
  Giới thiệu  
  Tuyển sinh  
  Đào tạo  
  Khoa học - Công nghệ  
  Giáo viên-Sinh viên  
    

Khai mạc lớp Bồi dưỡng giảng viên và cán bộ quản lý năm 2016.

Trường ĐHCN Việt - Hung tổ chức lớp Bồi dưỡng giảng viên và cán bộ quản lý cho cán bộ, giảng viên và chuyên viên nhà trường.

Thông báo du học ngành Xây dựng tại Cu Ba

Phòng Hợp tác quốc tế thông báo du học cho sinh viên ngành Xây dựng