Trang chủ  
  Tin tức  
  Giới thiệu  
  Tuyển sinh  
  Đào tạo  
  Khoa học - Công nghệ  
  Giáo viên-Sinh viên  
    

Đại sứ Hungary tại Việt Nam - tiến sỹ Csaba Őry và Đoàn cán bộ Trường Kecskemét đến thăm trường

Đại sứ Hungary và trường Kecskemét  đến làm việc tại nhà trường

Thông báo du học ngành Xây dựng tại Cu Ba

Phòng Hợp tác quốc tế thông báo du học cho sinh viên ngành Xây dựng