Trang chủ  
  Tin tức  
  Giới thiệu  
  Tuyển sinh  
  Đào tạo  
  Khoa học - Công nghệ  
  Giáo viên-Sinh viên  

Trang chủ > Đào tạo > Khảo thí

Hệ thống thư viện

03/01/11 | 14:50

Thư viện trường Đại học công nghiệp Việt - Hung bao gồm 2 cơ sở.


Cơ sở Sơn Tây: Gồm các bộ phận: phòng đọc mở, phòng đọc báo, phòng khai thác Internet miễn phí, kho sách mượn trả dài hạn.

Cơ sở Thạch Thất: Gồm các bộ phận: phòng mở, đọc báo tạp chí, kho sách mượn trả dài hạn, phòng khai thác Internet.

Cơ sở vật chất


Diện tích sử dụng thư viện tại mỗi cơ sở là khoảng 450 m2, tại các phòng đọc được đầu tư trang bị nhiều tài liệu (khoảng trên 1800 đầu tài liệu với trên 90.000 bản - tính đến 31/12/2010) và nhiều ấn phẩm, báo tạp trí truyên ngành (trên 100 đầu).

Phòng khai thác Internet được trang bị hệ thống máy tính hiện đại với 300 máy tính tại mỗi phòng. Được kết nối Internet đường truyền băng thông rộng đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của người học.

Đội ngũ - nhân lực

   1. Đ/c Đinh Thị Thanh - phụ trách phòng đọc mở, phòng đọc báo cơ sở Sơn Tây
   2. Đ/c Nguyễn Thị Út Linh - phụ trách kho sách mượn trả dài hạn cơ sở Sơn Tây
   3. Đ/c Nguyễn Thị Thu Huệ - phụ trách phòng khai thác Internet cơ sở Sơn Tây
   4. Đ/c Nguyễn Thị Diễm Hằng - phụ trách kho sách, phòng đọc tại cơ sở Thạch Thất
   5. Đ/c Lê Thị Tâm - phụ trách phòng khai thác Internet cơ sở Thạch Thất

Các bài khác

Thông tin thư viên (Sách tài liệu thamkhảo hiện có tại thư viện Cơ sở Sơn tây) (20/04/2011)

Lịch thi - Lịch thi cuốn chiếu học kỳ 2 K34 & học kỳ 4 K33 (19/04/2011)

Điểm tổng kết Môn học (học kỳ 4-k33) và Học phần (học kỳ 2-k34) (05/04/2011)

Điểm thi Học kỳ 4- Khóa 33 & Học kỳ 2-Khóa 34 (28/03/2011)

Mẫu phiếu điểm dành cho Giảng viên (27/03/2011)

Điểm thi Bộ công thương & Hoàng Long  (18/03/2011)

Điểm thi lại K33 & K34 (01/03/2011)

Thời khóa biểu Khoa Công nghệ thông tin (24/01/2011)

Đại hội Thư viện và thông tin thế giới lần thứ 76  (04/01/2011)

Phương pháp thu thập ý kiến độc giả (04/01/2011)