Trang chủ  
  Tin tức  
  Giới thiệu  
  Tuyển sinh  
  Đào tạo  
  Khoa học - Công nghệ  
  Giáo viên-Sinh viên  

Trang chủ > Tuyển sinh > Thông tin tuyển sinh

Danh sách thí sinh đã trúng tuyển vào bậc Đại học chính quy Khóa 40(NV1 - NV bổ sung)

01/01/07 | 00:00

Thông báo Danh sách Quyết định thí sinh Trúng tuyển 
hệ Đại học khóa 40 đợt 1 năm 2016.

           Căn cứ Quyết định số 4993/QĐ-BCT ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng
 Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
 Trường ĐHCN Việt - Hung;

           Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo
 thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            Căn cứ Kết luận của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh tại cuộc họp ngày 13/9/2016;

         
            Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung thông báo nguyện vọng bổ sung
 (đợt 2) hệ đại học chính quy năm 2016 như sau:


   
....................................................................................................................................


Nếu thí sinh chưa nhận được Giấy triệu tập trúng tuyển, có thể đến trường để 
nhập học vào 8h00, ngày 25/09/2016 và hoàn thiện các thủ tục.

Thí sinh nhập học tại Trường ĐHCN Việt - Hung: Khu A: Số 16, phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội.
                Khu B: Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội.

Thông tin liên hệ trực tiếp số điện thoại: 04 62 517 333; 0988 776 320.

Danh sách thí sinh trúng tuyển trúng tuyển khóa 40, đợt 1, năm 2016:
+ Danh sách thí sinh trúng tuyển

Các bài khác

Thông tin tuyển sinh 2016 (01/09/2016)