Trang chủ  
  Tin tức  
  Giới thiệu  
  Tuyển sinh  
  Đào tạo  
  Khoa học - Công nghệ  
  Giáo viên-Sinh viên  

Trang chủ > Thông tin tuyển sinh > Tuyển sinh Đại học

Danh sách Quyết định thí sinh Trúng tuyển hệ Đại học khóa 40 đợt 1 năm 2016

13/09/16 | 00:00

Thông báo Danh sách Quyết định thí sinh Trúng tuyển
hệ Đại học khóa 40 đợt 1 năm 2016.

           Căn cứ Quyết định số 4993/QĐ-BCT ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung;

           Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            Căn cứ Kết luận của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh tại cuộc họp ngày 10/10/2016;

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 và điểm xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 hệ đại học chính quy năm 2016 như sau:


   
....................................................................................................................................


Nếu thí sinh chưa nhận được Giấy triệu tập trúng tuyển, có thể đến trường để
nhập học vào 8h00, ngày 24/10/2016 và hoàn thiện các thủ tục.

Thí sinh nhập học tại Trường ĐHCN Việt - Hung: Khu A: Số 16, phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội.
                Khu B: Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội.

Thông tin liên hệ trực tiếp số điện thoại: 04 62 517 333; 0988 776 320.

Danh sách thí sinh trúng tuyển trúng tuyển khóa 40, đợt 1, năm 2016:
+ Danh sách thí sinh trúng tuyển

Các bài khác

Công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học (12/08/2011)

Danh sách máy tính cầm tay được đem vào phòng thi (28/06/2011)

Trong vòng 15 ngày có thể rút hồ sơ đăng kí xét tuyển (28/06/2011)

Tài liệu tập huấn tuyển sinh và phổ biến tại phòng thi (24/06/2011)

Thông báo tuyển sinh năm 2011. Khóa 35 (23/02/2011)