Trang chủ  
  Tin tức  
  Giới thiệu  
  Tuyển sinh  
  Đào tạo  
  Khoa học - Công nghệ  
  Giáo viên-Sinh viên  

Trang chủ > Khoa học - Công nghệ > Hoạt động KH-CN

Các biểu mẫu về hoạt động NCKH của ĐHCN Việt- Hung

18/05/14 | 00:00

Các biểu mẫu về hoạt động NCKH của ĐHCN Việt- Hung

CÁC BIỂU MẪU QUẢN LÝ
ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG

Danh mục biểu mẫu


Mẫu 1

Mẫu 2

 

Mẫu 3

Mẫu 4

Mẫu 5

Mẫu 6

Mẫu 7

Mẫu 8

Mẫu 9

Mẫu 10

Mẫu 11

Mẫu 12

Mẫu 13

Mẫu 14

Mẫu 15

Mẫu 16

Mẫu 17

Mẫu 18

Mẫu 19

Mẫu 20

Mẫu 21

Đề xuất đề tài KH&CN cấp Trường 

Thuyết minh đề tài NCKH cấp Trường

Hướng dẫn làm thuyết minh đề tài NCKH và Đề cương chi tiết

Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài NCKH (cấp khoa)

Biên bản họp hội đồng khoa xét duyệt đề tài khoa học (cấp khoa)

Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài NCKH (cấp trường)

Biên bản họp hội đồng xét duyệt đề tài NCKH (cấp trường)

Hợp đồng thực hiện đề tài NCKH

Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Trường

Hướng dẫn viết báo cáo tổng kết

Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH (cấp khoa)

Biên bản họp nghiệm thu đề tài NCKH (cấp khoa)

Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH (cấp trường)

Biên bản họp nghiệm thu đề tài NCKH (cấp trường)

Biên bản thanh lý HĐ

Biên bản bàn giao sản phẩm

Đăng ký đề tài sáng kiến kinh nghiệm

Báo cáo kết quả đề tài sáng kiến kinh nghiệm

Phiếu đánh giá xét duyệt đề tài sáng kiến kinh nghiệm (cấp khoa)

Biên bản xét duyệt đề tài sáng kiến kinh nghiệm (cấp khoa)

Phiếu đánh giá xét duyệt đề tài sáng kiến kinh nghiệm (cấp trường)

Biên bản xét duyệt đề tài sáng kiến kinh nghiệm (cấp trường)

Tải fileCác bài khác

Thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH cấp trường và báo cáo SKKN đợt 1 năm học 2012-2013 (09/12/2012)

Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2013 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng CNSH trong lĩnh vực CNCB đến năm 2020 (12/11/2012)

Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả  (27/10/2011)