Nhà trường đã phối hợp với Công ty cổ phần giải pháp hệ thống thông tin ISS Việt Nam (viết tắt là Mywork) triển khai hệ thống cổng thông tin việc làm trực tuyến của Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung qua địa chỉ http://vieclam.viu.edu.vn/

Trân trọng thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên và các em sinh viên!